Տեխնոլոգիական զորամասում (գիտական վաշտ) ծառայության անցնելու
զորակոչիկների մրցույթ

Մասնագիտական ուղղություն